Kylä kuuluu ja näkyy -hanke


Hankkeen tavoitteena on tarjota keinoja ja resursseja kylien tiedottamiseen, markkinointiin ja tapahtumajärjestämiseen. Tapahtumat toimivat usein kylien käyntikorttina ulkopuolisille, ja onnistuneen tapahtuman takana on aina paljon talkoita ja suunnittelua. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on oman alueen palveluiden parempi markkinointi ja esilletuominen. Myöskin yhdistysten tarjoamat palvelut ovat isossa roolissa. Hankkeen osatavoitteena on antaa resursseja uusien asioiden kokeilemiseen ja testaukseen, ja tällä toivotaankin, että kylät rohkaistuvat kokeilemaan uusia tapoja tiedottaa, markkinoida ja järjestää tapahtumia. Hankkeiden toimenpiteiden toteutusaika on 1.10.2016 – 30.9.2017.

Nakkilan Vire on mukana tässä Karhuseudun teemahankkeessa. Tavoitteena on uudistaa Nakkilan Viren nettisivut. Näille sivuille laadittiin myös Nakkilan liikuntapaikat sekä latutilanne. Lisäksi järjestettiin uutena tapahtumana Nakkila Cup maantiejuoksusarja.

Nakkilan liikuntapaikat

Nakkilan hiihtolatutilanne

Nakkila Cup maantiejuoksusarja