11.9.2020 kannanotto


Tänään 11.9. on nakkilalaisten seurojen ja yhdistysten toimesta julkaistu kannanotto.

Kunnan henkilöstöasioihin emme halua ottaa kantaa, koska emme tiedä asiasta tarpeeksi, emmekä ole keskustelleet asianomaisten kanssa. Henkilöstöasiat kuuluvat ennen kaikkea kunnan sisäisesti ratkaistaviin asioihin.

Kannanoton viestiin voimme vahvasti yhtyä ja pidämme erittäin tärkeänä, että kolmannen sektorin toiminnan tulee olla keskiössä ja kunnan roolina on tukea sitä. Juuri siihen suuntaan mihin Nakkilan kunnan strategiakin ohjaa.

Haluamme näin osoittaa tukemme kaikille kolmannen sektorin toimijoille Nakkilan kunnassa.

Nakkilan Vire ry